MENUS YAKITORI

MENU YAKITORI 1

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori poulet Servi avec un riz + Une soupe miso.

10.00€

Sélectionner

MENU YAKITORI 1

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori poulet Servi avec un riz + Une soupe miso.

10.00€

MENU YAKITORI 2

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf au fromage + 2 Yakitori poulet Servi avec un riz + Une soupe miso.

12.50€

Sélectionner

MENU YAKITORI 2

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf au fromage + 2 Yakitori poulet Servi avec un riz + Une soupe miso.

12.50€

MENU YAKITORI 3

4 Yakitori boeuf au fromage Servi avec un riz + Une soupe miso.

11.00€

Sélectionner

MENU YAKITORI 3

4 Yakitori boeuf au fromage Servi avec un riz + Une soupe miso.

11.00€

MENU YAKITORI 4

4 Yakitori saumon Servi avec un riz + Une soupe miso.

12.00€

Sélectionner

MENU YAKITORI 4

4 Yakitori saumon Servi avec un riz + Une soupe miso.

12.00€

MENU YAKITORI 5

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf fromage + 2 Yakitori poulet + 2 tempura crevette Servi avec un riz + Une soupe miso.

14.50€

Sélectionner

MENU YAKITORI 5

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf fromage + 2 Yakitori poulet + 2 tempura crevette Servi avec un riz + Une soupe miso.

14.50€

MENU YAKITORI 6

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf fromage + 2 Yakitori poulet + 2 Yakitori saumon Servi avec un riz + Une soupe miso.

15.00€

Sélectionner

MENU YAKITORI 6

2 Yakitori boulettes de poulet + 2 Yakitori boeuf fromage + 2 Yakitori poulet + 2 Yakitori saumon Servi avec un riz + Une soupe miso.

15.00€

  Ma Commande

Panier Vide !